Manželům ve stáří obvykle zbudou na prstech omačkané, poškrábané a tenounké plátky zlata, které v sobě nesou celou paměť jejich společného života. Také pro jejich děti a vnoučata se prsteny stanou kouskem pokladu, albem fotografií, obrazů na dlani.
  Už při tvorbě prstýnků je dobré myslet na dva lidi, pro které prsteny vznikají. Je možné tak do jejich podoby vepsat část společně prožívaného příběhu. Pohled na ně pak může manželům připomínat první kroky spolu.
  Proto se se snoubenci setkávám, nebo alespoň píšu, bavíme se společně nad kresbami a modely z mosazi či stříbra, které si mohou nějakou dobu ponechat a vyzkoušet pohodlnost nošení. Potom vzniknou konečné prstýnky z ušlechtilých kovů. Na přání vytvořím i prsteny zásnubní.

Snubní prsteny pro Annu a Otu

Snubní prsteny pro Annu a Otu

  Motiv uzlu a struktura lana vtištěná do prstenů ze žlutého zlata napovídají něco důležitého o povoláních a cestách Aničky a Oty. Zároveň připomínají propojení, držení a upevnění jednoho v druhém. (2008)

Snubní prsteny pro Evu a Richarda

Snubní prsteny pro Evu a Richarda

  Pramen, který se stal námětem snubních prstenů, je zatížen mnohými významy. Pro mne znamená čerstvost, stálé obnovování, získávání na síle a možnost obdarování druhého douškem. Evě a Richardovi také připomíná důležité místo setkávání.
  Obraz pramene je vyřezán do prstenů z bílého zlata a vyplněn transparentním bleděmodrým smaltem. (2008)

Snubní prsteny pro Jitku a Jana

Snubní prsteny pro Jitku a Jana

  Jitka a Jan jsou zanícenými biology, botaniky. Jejich cesty v krajině často vedou k vzácným druhům rostlin. Proto se otisk bylinného stvolu zdál být příhodným návrhem k vytvoření snubních prstenů z bílého zlata.
  Vyrůstání, vrůstání, pohyb vzhůru i do hloubky. Také vlnění společným směrem jsou důležité vlastnosti společného života dvou lidí. (2008)

Snubní prsteny pro Kateřinu a Pavla

Snubní prsteny pro Kateřinu a Pavla

  Sejití se u jednoho stolu, u společného pokrmu byla základní myšlenka navrhování prstenů pro Kateřinu a Pavla. Také chléb jako eucharistie. (Příprava chleba byla také součástí Pavlova povolání.)
  Kroužky z chlebové střídky byly odlity do bílého zlata a dále upraveny. V konečné fázi byla barevnost doplněna žlutým plátkovým zlatem. (2009)

Snubní prsteny pro Kláru a Jana

Snubní prsteny pro Kláru a Jana

  Klára a Jan mi napsali, že se setkali za letní bouřky. Déšť mají rádi, stal se jim ne nepříjemným společníkem.
  Pád kapky, prostupování vrstvami a hloubkami vody či země, byl námětem jejich prstýnků. Ty byly vrstveny, prořezávány a následně kovány z plátků bílého a růžového zlata. (2009)

Snubní prsteny pro Ludmilu a Štěpána

Snubní prsteny pro Ludmilu a Štěpána

  Tanec jako zvláštní, specifický způsob pohybu stál u prvních kreseb prstenů pro Lídu a Štěpána. Sice ne nutně, ale často bývá spolu-prožíván. Spolu-prožívání radosti, ale také například úzkostí a těžkých chvil naplňuje manželství.
  Zachytit pohyb kresbou je snadné, ale převést do hmoty prstýnků? Východiskem se stal samotný tvar prstenů, tedy kruh. Prsteny vznikly svinutím z tenkých pásků bílého zlata do spirály. (2009)

Snubní prsteny pro Terezu a Kamila

Snubní prsteny pro Terezu a Kamila

  Prstýnky z bílého zlata zdobí transparentní body bledě modrého smaltu. Obraz souhvězdí Pastýře byl rozdělen na dvě části a přenesen na Snubní prsteny pro Terezu a Kamila. Přiblížením prstenů k sobě se složí celý tvar souhvězdí, který připomíná arabskou číslici dvě-tedy pár. Ústřední hvězdou souhvězdí je dvojhvězda-žlutá s modrým průvodcem. Dva lidé jsou sobě průvodci. (2008)

Snubní prsteny pro Lenku a Jana

Snubní prsteny pro Lenku a Jana

  Prsteny tvoří vždy dva soustředné kroužky, které mají směřovat pohled k jednomu místu, dovnitř, do středu. K tomu mne vedlo studium a práce Lenky s Janem v oboru molekulární biologie, kdy se často musí dobírat k tušeným, neviditelným skutečnostem. Také vyzvání „Pohleď!“ (se mnou jedním směrem, chci s Tebou sdílet jeden pohled) jednoho pro druhého hodně znamená. (2010)

Snubní prsteny pro Martinu a Davida

Snubní prsteny pro Martinu a Davida

  Motivem navrhování prstenů byla opuka jako druhá výrazná hornina, na níž leží Nové Město nad Metují, kde Martina s Davidem žijí. Opuka v jejíchž vrstvách můžeme nalézt vzpomínku tohoto místa na moře v podobě zkamenělých mušlí a jiných organismů, je pro Davida a Martinu přitažlivá kvůli jejich koníčku horolezení. Záznam v prstenech může připomenout podloží, zázemí, stanoviště, ve kterém se oba nacházejí. (2010)

Snubní prsteny pro Lenku a Tomáše

Snubní prsteny pro Lenku a Tomáše

  Když se Lenka s Tomášem potkali, kvetly třešně. Obraz starých třešní, v puklině odkryté dřevo ukazující se střídáním pruhů hlavně růžových a načervenalých barev, jsem měla před očima na začátku práce. Udělala jsem dva prsteny, žlutý a růžový, každý jinak silný, rozřezala na proužky a jednotlivé kousky vzájemně vyměnila. Tak je v každém obsažen ten druhý. Díky nestejné tloušťce vzniká pocit, že do sebe mohou zapadnout jako zámek. (2010)

Zásnubní prsten pro Lenku od Jana

Zásnubní prsten pro Lenku od Jana

  Darování kamínku barvy krve. Darování sebe. Nebroušený český granát schován dvěma sepnutými proužky bílého zlata, které se k sobě přibližují a oddalují, vytvářejí tak komůrky prázdna. Prstýnek působí nenápadně až chudě, jakoby byl nalezen zašlapaný v zemi, potom, co odjela pouť s kolotoči. Při pohledu proti světlu kamínek zazáří, barvou jiskry vína. (2010)

Anna a Ota Snubní prsteny pro Evu a Richarda Snubní prsteny pro Jitku a Jana Snubní prsteny pro Kateřinu a Pavla Snubní prsteny pro Kláru a Jana Snubní prsteny pro Ludmilu a Štěpána Snubní prsteny pro Terezu a Kamila Snubní prsteny pro Lenku a Jana Snubní prsteny pro Martinu a Davida Snubní prsteny pro Lenku a Tomáše Zásnubní prsten pro Lenku od Jana