MgA. Tereza Burdová (roz. Vlčková)     * 22.2.1982

Studia: VŠUP Praha v atelieru Kov a Šperk
SUPŠ Turnov, obor zlatnictví, stříbrnictví


Výstavy:
Samostatné: O kameni – Ars poetica (literárně-výtvarné setkávání), Zábřezí u Dvora Králové, 2007
O kameni – festival Tres Artes – Milevsko, 2007
Účast na: Grafika roku – 2004 (Praha)
Grafika roku -2005, ocenění autorské knihy Doteky Cenou poroty (Praha)
Talente 05 Munich, získání 1. ceny v kategorii Metals za objekty Prázdné prostory, nádoby k naplnění, 2005 (Mnichov)
V. K. Novák a jeho žáci, Univerzitní galerie N (Jablonec nad Nisou), 2005
Jarní úklid, Galerie U Prstenu (Praha), 2005
putující výstava Identifikace – 33 semestry – Kov a šperk, Muzeum skla a bižuterie (Jablonec nad Nisou, Legnica-Polsko), 2008
Kontinuita, Univerzitní galerie v Plzni (Plzeň), 2009


Autorka žije v Novém Městě nad Metují s mužem Františkem a dvěma syny Matoušem a Janečkem, kteří se narodili v r. 2007 a 2009.


Šperky - schránky - objekty


2003 - Šperk z kamene
(sůl)

Darja Dlaně

Schránky - slánky
(kamená sůl)

Schránka - slánka

Schránka - slánka

Schránka - slánka

Schránka - slánka

Šperk z kovu
(plátkové zlato)

Darja Dlaně

Schránky
(tepaná měď)

Darja

Darja

Darja

Zásnubní prsteny Jakín, Boáz
(pískovec)

Jakín, Boáz

Jakín, Boáz

Jakín, Boáz

Jakín, Boáz

Zásnubní prsteny Jakín, Boáz

Jakín - On upevní

Boáz - V něm je síla

Stezky, schody, prahy na podloží hrubozrnného pískovce, se časem prohlubují, jak jsou pravidelně prošlapávány. Tak i prsteny, které vypadají nepohodlně, zdá se, že budou tlačit, se nošením obrušují a ohlazují, prsty v kameni zanechávají svůj otisk. Když si snoubenci prsteny vymění, otisky se překryjí, prohloubí.2004 - Prázdné prostory, nádoby k naplnění
(měď)

Prázdné prostory, Nádoby k naplnění

Prázdné prostory, Nádoby k naplnění

Prázdné prostory, Nádoby k naplnění

Prázdné prostory, Nádoby k naplnění

Prázdné prostory, nádoby k naplnění

Nádoby vznikaly v krajině. Do vyhloubených prostorů v zemi pronikal vzduch. Země jakoby se vzdouvala. Odlévala jsem prázdné „nic“ a odlitky byly hmotné, těžké. Snímáním jejich povrchu vznikly předměty na jejichž tenkých stěnách bylo zachyceno místo setkání země a nebe, viditelného a neviditelného. To, co není vidět, však často dává věcem tvar, uvádí do pohybu jako vzduch, dech, duch.

V krajině 1   V krajině 2   V krajině 3

kresba 1   kresba 2   kresba 3


2005 - O prstenu - kniha

O prstenu - kniha

O prstenu - kniha

O prstenu - kniha

O prstenu - kniha2005 - O prstenu - Literní novinky

O prstenu - Literní novinky

O prstenu - Literní novinky

O prstenu - Literní novinky

O prstenu - Literní novinky

2006 - Boxes (Krabičky) -
Stáž v Irsku


Boxes - Irsko

Boxes - Irsko

Boxes - Irsko

Boxes - Irsko

Boxes - IrskoSvětla + svítidla


2005 - Olejové lampy
(alobal)

Olejové lampy

Olejové lampy

Olejové lampy

Olejové lampy

Olejové lampy

Olejové lampy

Olejové lampy


Nádoby na světlo

I.
(slída)

Nádoby na světlo I. (slída)

Nádoby na světlo I. (slída)

II.

Nádoby na světlo II.

III.
(slída, řeřavé uhlí)

Nádoby na světlo III.

Nádoby na světlo III.

Nádoby na světlo III.

O kameni


2007 - Pohled dovnitř,
živý kámen


(stříbro, zlato, ocel)

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř - živý kámen

Pohled dovnitř, živý kámen

Fascinující je pro mne pohled dovnitř kamene, země, který proniká tmavou a nepropustnou hmotou, krájí ji a odhaluje její jednotlivé vrstvy, podobně jako to vidíme u povrchových lomů. Hledá, zkoumá, jak země vznikala, rostla, co ji utváří, jaký život z ní pochází.
Kámen, hornina, nerost se řadí k tzv. neživé přírodě, přitom některé vlastnosti, které jsou znaky živé přírody, vykazují i kameny. Např. pohyb, růst, proměny. Na základě podobnosti tvaru, barvy, aj. jsme dokonce některé části neživé přírody pojmenovali po té živé. např.žíly- rudné žíly, krev-krevel…
Šperky jsou inspirovány vnitřní krystalovou strukturou, která určuje jejich vzhled, fyzikální i optické vlastnosti.
Šlo mi o pohled zblízka, který někdy spolu s velkým zvětšením umožní jiné vidění, nahlédnutí do světa, který je sice součástí světa našeho, ale je pro nás mnohdy neviditelný, opomíjený nebo zapomenutý.


Paměť kamene
V krajině Broumovska


(nerostný práškový pigment, hlinka)

I. Slepé cesty...
zámky hranic...
prubířské kameny Dientzenhoferů...

Slepé cesty

Slepé cesty

Slepé cesty

Slepé cesty

II. Odchod, odsun...
z tras, z tras, z tras...
na trať, na trať, na trať...
strast, srast, starst...

Odchod, odsun

Odchod, odsun

III. Spoj, spoj, spoj...

Spoj

Spoj

IV. Zmizelí svědkové hranic
kameny odvalené...

Zmizelí svědkové

Zmizelí svědkové

Zmizelí svědkové

Zmizelí svědkové

V. Prause a Schmidt
byli přehozeni
přes horizont země

Prause a Schmidt

Prause a Schmidt

VI. Z lávových proudů melafyru
žíly cest...

Z lávových proudů

Z lávových proudů

Z lávových proudů

VII. Nerosty vrostlé v zemi
země pod rentgenem

Nerosty vrostléVIII. Azurit se mění v malachit
přitom vydechuje
kysličník uhličitý

Malachit

Malachit

Paměť kamene v krajině Broumovska

Kámen jako svědek, nositel paměti.
Kámen rozdrcením v práškový pigment sice ztratí něco ze svojí hmotné podstaty, ale získá možnost zaznamenat a předat sdělení.
Přenos půdy ve stopách člověka dokládá existenci dálkových tras. (Tahle skutečnost je sice pro běžného chodce nezřetelná, ale o to více fascinující. Jednalo se o zkoumání cest jednotlivců v paleolitu, přenos horninových surovin se dal stopovat až na 100 km) Textové stopy z pigmentu v místech cest, rozcestí, o kterých už někdy nevíme, kam vedly, k čemu ukazovaly, jsou pokusem o něco podobného. Připomenout, napovědět, dotknout se paměti krajiny a pozvat k chůzi další poutníky.
Texty, skrumáže slov byly vytvořeny vysypáváním z válečků, které sloužily jako šablony (a mohou připomenout mezopotámské pečetní válečky, tiskařské válce, svitky). Slova se opakují v rytmu chůze, podobně jako tomu je ve starých mnišských modlitbách, kdy se v rytmu chůze, dechu, rytmu srdce opakoval verš z Písma, či jen slovo.